Sarahs Colors 
Haar & Make-up Artist

Privacy Verklaring

Sarah’s Colors is gevestigd in Sterksel en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 58457844. Sarah’s Colors – Sarah Loffeld-Alderliesten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

 

1. Bedrijfsgegevens

Sarah's Colors - Hair & Make-Up Artist

Sarah Loffeld-Alderliesten

Brilhoeve 1, 6029 SE, Sterksel

06-22773176

www.sarahscolors.nl

info@sarahscolors.nl

 

2. E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van producten die u heeft aangevraagd.

 

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:

De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 

U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden of andere organisaties.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

       - Het afhandelen van jouw betaling

       - Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

       - Om goederen en diensten bij je af te nemen

 

 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gebracht middels het beveilingslogo in uw browser (In de meeste browsers wordt dit aangegeven middels de https prefix);

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 

 

8. Veiligheid opslag van gegevens

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

-      Je gegevens worden opgeslagen in onze niet publieke en goed beveiligde database 

-      Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

-      Wij publiceren alleen foto’s van klanten na nadrukkelijke toestemming.

-      Wij bewaren de gegevens maximaal 7 jaar volgens wettelijke bewaarplicht van Belastingdienst.

 

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen door een mail te sturen naar info@sarahscolors.nl.

 

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@sarahscolors.nl.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren. 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram